EQUIP PROFESSIONAL

Teresa Vilardaga i Meseguer

Direcció. Especialista Universitària en Neuropsicologia Infanto Juvenil. Màster en Trastorns de l'aprenentatge. Màster en Psicologia Clínica Infantil. Màster en Altes Capacitats. Psicopedagoga i Logopeda. Acreditació ADI-R i ADOS. Col·laboració Vall Hebron. Membre de grup de treball de l’Associació de Pediatria Catalana.

Dr. Manel Roig - Quilis

Ex Cap Servei Hospital Vall Hebron. Membresía de Honor de la Sociedad Espanyola Neurologia. Premi Excel·lència Professional del Col·legi Metges. Profesor visitante. Universidad de Thomas Jefferson. Científico visitante de Filadelfia. Universidad presbiteriana de Colombia New-York Neuròleg Consultor del Hospital Universitari Quiron-Dexeus.

Belén Cumplido González

Logopeda. Màster en Psicologia Clínica Infantil. Màster en Neuropsicologia Infanto Juvenil. Acreditació ADI-R i ADOS-2. Membre de grup de treball de l’Associació de Pediatria Catalana.

Gemma Calvet i Claramunt

Psicòloga Infanto Juvenil. Col 19.169. Màster Psicologia Clínica. Màster en Llenguatge i Recerca. Acreditació ADI-R i ADOS. Membre de grup de treball de l’Associació de Pediatria Catalana.

Arantxa Rodríguez

Psicòloga. Especialista en Infantil Juvenil.

Laia Canas

Logopeda. Especialista en reeducacions.


Lourdes Vilardaga i Meseguer

Mestra i Logopeda.


>