La versión de su navegador no está debidamente actualizada. Le recomendamos actualizarla a la versión más reciente.

UNITAT de DIAGNÒSTIC DE L’ESCOLAR / NEUROPSICOLOGIA INFANTIL

Aquesta és una unitat adreçada a escolars que presenten dificultats en el rendiment acadèmic, o  algun tipus de problema o retard en el seu desenvolupament.

Dins del marc escolar ens trobem diferents Trastorns Específics d’Aprenentatge, descrits per l’OMS -Organització Mundial de la Salut, i classificats en el manual de psicopatologia CIE-10 i DSM-IV:

 • Dislèxia: Trastorn Específic de Lectura i Escriptura
 • TDA/H: Trastorn per Dèficit Atencional amb/sense Hiperactivitat
 • TEL: Trastorn Específic del Llenguatge
 • Discalcúlia: Dificultat específica pel càlcul
 • Trastorn de la coordinació motora
 • Altres dificultats

Aquests trastorns sovint comprometen el rendiment escolar, l’autoestima de l’alumne i la motivació per a l’esforç ja que no sempre es pot fer una detecció precoç.

L’objectiu de la Unitat de Diagnòstic Escolar és que amb l’exploració neuropsicològica (1ª visita d’historial clínic, més tres visites d’exploració), la família, l’alumne i l’escola poden disposar d’una explicació acurada de les dificultats que mostra l’alumne així com del seu potencial i habilitats.

Es valora:

 • El rendiment cognitiu
 • Les funcions cognitives (atenció, memòria, fluència verbal, llenguatge...)
 • Funcions executives (organització, inhibició, planificació, atenció, monitoratge...)
 • Funcions visomotores
 • Habilitats acadèmiques
 • Estat anímic i emocional
 • Nivell curricular

Amb aquesta exploració es realitza el diagnòstic diferencial i lògicament el pla d’actuació psicoeducactiu personalitzat.

 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?